Skip to content
Mark & energibyggarna logo
mölndal

NÄgra av vÄra referensobjekt

Vi Àr stolta över att fÄ vara med och forma framtiden för vÄr region. Det Àr en speciell kÀnsla att fÄ arbeta med saker som blir bestÄende och gör skillnad i mÀnniskors vardag. HÀr kan du lÀsa mer om nÄgra av vÄra projekt.

AnlÀggning

Masthuggskajen

Kund: Trafikkontoret Göteborg
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Kontraktssumma: 90 mnkr
Utförandetid: april 2021 – juni 2022
AffÀrsomrÄde: AnlÀggning

Byggnation av infrastruktur för en ny stadsdel i Göteborg med 1 300 nya lĂ€genheter samt verksamheter och kontor, handel, hotell och kommunal service.

Infra

Utbyggnad av E20 förbi VÄrgÄrda

Kund: Trafikverket
Entreprenadform: Generalentreprenad
Kontraktssumma: 163 mnkr
Utförandetid: jan 2021 – juni 2023
AffÀrsomrÄde: Infra

För att öka trafiksÀkerheten och framkomligheten bygger Mark & Energibyggarna ut E20 till mötesseparerad vÀg förbi VÄrgÄrda. PÄ uppdrag av Trafikverket uppför vi nya trafikplatser, en ny bro, en rörbro samt diverse arbeten pÄ befintliga broar. Utförande av tryckledning, opto, kanalisation och bergschakt.

Energi

Reinvestering/ Investering i fjÀrrvÀrme, fjÀrrkyla och gas

Kund: Göteborg Energi
Entreprenadform: Ramavtal med utförande/totalentreprenad
Kontraktssumma: cirka 120 mnkr per Ă„r
Utförandetid: 2016–2023
AffÀrsomrÄde: Energi

Ramavtalet omfattar ny- och ombyggnation av distributionssystem för fjĂ€rrvĂ€rme, fjĂ€rrkyla och gasledningar inom Göteborg Energis omrĂ„de. Avtalet omfattar bĂ„de markarbeten och rörinstallation. Huvuddelen av arbetena avser ledningsarbeten i mark, i mindre omfattning ingĂ„r Ă€ven kammarinstallationer, inomhusledningar, villaserviser mm. Även schaktfria metoder förekommer i avtalet.

Mark

Åby Arenastad

Kund: Mölndals Stad
Entreprenadform: Partneringunderentreprenad
Kontraktssumma: 27 mnkr
Utförandetid: maj 2020 – nov 2022
AffÀrsomrÄde: Mark

Åby Arenastad Ă€r en samverkansentreprenad Ă„t Mölndals stad. I projektet ingĂ„r att i första etappen bygga ett provisoriskt bad bestĂ„ende av en 25m bassĂ€ng. Detta utfördes pĂ„ parkeringen som tillhör arenastaden. Parallellt med byggnation av det provisoriska badet projekterades det nya badhuset. SĂ„ fort provisoriet var driftsatt sĂ„ kunde rivningen av befintligt badhus starta. Efter rivningen sĂ„ schaktades det ut för bassĂ€nger och fylldes dĂ€r befintliga bassĂ€nger varit. Byggnaden Ă€r pĂ„lad och alla betongkonstruktioner under mark Ă€r platsgjutna. Finplaneringen runt badhuset ingĂ„r i entreprenaden och kommer utföras under vĂ„ren 2022.

Åby arenastad

Infra

E6 Tingstad – BĂ€ckebol

Kund: Trafikverket
Entreprenadform: Generalentreprenad
Kontraktssumma: 54 mnkr
Utförandetid: okt 2019 – okt 2020
AffÀrsomrÄde: Infra

Beredning av E6 samt byggnation av nytt busskörfÀlt och GC-vÀg. Utförande av kanalisation för ITS-system, el och opto samt uppförande av bullerplank lÀngst E6.

E6-Vägarbete

AnlÀggning

Rambergsvallen

Kund: Trafikkontoret Göteborg
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kontraktssumma: 80 mnkr
Utförandetid: feb 2018 – jan 2020
AffÀrsomrÄde: AnlÀggning

Byggnation av nya lokalgator för ett nytt bostadsomrÄde i nordvÀstra Göteborg samt ombyggnation av Hjalmar Brantingsgatan förbi omrÄdet. Rivning av befintlig gÄng- och cykeltunnel under Hjalmar Brantingsgatan som ersattes med en gÄng- och cykelpassage i plan samt ombyggnad och tillgÀnglighetsanpassning av hÄllplatslÀgen för kollektivtrafik pÄ Hjalmar Brantingsgatan.

Rambergsvallen