Skip to content
Mark & energibyggarna logo

En komplett anläggningsentreprenör med styrka och stabilitet

Mark & Energibyggarna är en stabil partner och arbetsgivare. Verksamheten är uppdelad i olika affärsområden som i sin tur följer olika konjunktursvängningar och projekttyper. Vi kan dessutom bättre möta fler beställare med en större bredd.

Gemensamt för all vår verksamhet är ett orubbligt fokus på våra kunder. Genom att verkligen förstå vilka förväntningar som finns på varje enskilt uppdrag går det också att överträffa dem. Bland våra största uppdragsgivare märks Trafikverket, Trafikkontoret Göteborg, Göteborg Energi, Mölndals Energi och Vivab. Goda relationer är nyckeln till nöjda kunder och för att uppnå det krävs engagerade medarbetare som får och vill ta ansvar.

Verksamheten

Huvudkontor i Mölndal men superlokala i hela Västsverige.

Vårt huvudkontor ligger i Mölndal men vårt arbetsområde och fokus täcker Västra Götaland, Halland och Värmland. Vi vet att utpräglad lokalkännedom är helt avgörande för att kunna skapa kalkyler med hållbar lönsamhet. Vi är djupt rotade i vår region och vi är stolta att kalla Västsverige vår hemmaplan.

Våra affärsområden

Mark & Energibyggarna har en decentraliserad organisation där det alltid är nära till beslut och engagemang. Vår verksamhet är indelad i sex affärsområden: Energi, Infra, Mark, Anläggning, Betong samt Interna bolag.

Affärsområde

Energi

Fjärrvärme, fjärrkyla och el spelar naturligtvis en central roll hos ett företag som kallar sig energibyggare. Inom vårt affärsområde Energi finns både lång erfarenhet och riktigt vass spetskompetens. Vår starka ställning när det gäller fjärrvärme ger oss också ett försprång på den växande marknaden för fjärrkyla.

Infra

Affärsområde

Infra

Vårt affärsområde för infrastruktur är en riktig tillväxtraket. Bara några år efter starten har verksamheten vuxit till en betydande del av Mark & Energibyggarnas erbjudande. Oavsett om du tar dig fram längs en landsväg, motorväg eller järnväg i Västsverige så finns chansen att affärsområde Infra gjort det möjligt.

Mark

Affärsområde

Mark

Allt börjar med marken. Vad det än är som ska installeras, byggas eller uppföras måste det vila på stark, stabil och hälsosam grund. Affärsområde Mark hanterar alla typer av markjobb i samband med byggnation av bostäder, kommersiella fastigheter, industrifastigheter med mera och erbjuder allt från grundläggning, vatten och avlopp till finplanering.

Anläggning

Affärsområde

Anläggning

Sedan 2013 har Mark & Energibyggarna varit en kraft att räkna med inom anläggning i Västsverige. Genom åren har vår kompentens och ansvarskänsla resulterat i allt fler nöjda uppdragsgivare och en allt starkare ställning i regionen. Aldrig förr har vi anlagt så många gator, torg och spårvägar på hemmaplan.

Affärsområde

Betong

Från och med april 2021 så kommer Mark & Energibyggarna ha ett affärsområde med inriktning på betong. Det kommer i huvuddel handla om större infrastrukturarbeten med broar i fokus men även andra större betongentreprenader kommer att byggas.

Affärsområde

Interna bolag

För att ytterligare kunna erbjuda våra kunder en bred bas av tjänster och samtidigt en hög teknisk kompetens har vi ett antal specialiserade Internbolag. Affärsområdet samordnar specialiserade resurser och kompetenser.